Zabezpečenie majetku
 
 
 
 
Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?

Zabezpečenie majetku

    Zabezpečenie resp. poistenie majetku má osobitné postavenie vo finančnom plánovaní.
Takmer 99% klientov (či už hovoríme o fyzickej alebo právnickej osobe) má svoj majetok poistený. Natíska sa však otázka, či mám správne poistený svoj majetok. Hodnota majetku sa totiž mení každým rokom. Tak ako môže rásť, môže aj klesať. Z tohto dôvodu  poistné sumy na zmluve nemusia zodpovedať skutočnosti. V tom horšom prípade, pri poistnej udalosti môžete na to doplatiť, nakoľko vám poisťovňa vyplatí menej ako ste očakávali. Myslíme si, že skontrolovať raz za rok správnosť nastavenia poistných súm v zmluvách je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti a ochrany svojho majetku. Preto by každý klient mal svoje zmluvy o poistení majetku prehodnocovať každý rok, zreálniť skutočnosť s poistnými sumami na zmluve.