Voľný kapitál
 
 
 
 
Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?

Voľný kapitál

Podľa našej filozofie o voľnom kapitále môžeme hovoriť vtedy, ak máme nastavené programy, ktoré mi zabezpečujú: plnohodnotnú rezervu, 
                    kvalitné a adekvátne zabezpečenie, 
                    nastavené programy v oblasti renty. 

V tomto štádiu klient uvažuje o možnostiach vytvárania dedičstva, pomocou pasívneho príjmu a zväčšovania toku peňazí. Môže si začať tvoriť a užívať luxus, vychutnávať si pôžitky zo života. Za predpokladu dostatočného pasívneho príjmu, si možno niekto povie, že chce byť skutočným investorom, a začne si vytvárať vlastné „finančné impérium“.

Voľný kapitál je umiestňovanie voľných zdrojov do takých investičných nástrojov ako sú napr.:

    - konkrétne typy cenných papierov, priamy nákup cenných papierov (dlhopisy, obligácie, akcie, opcie ,....)
    - forexové obchody
    - investícia do nehnuteľností, za účelom prenájmu, príp. neskoršieho predaja ( nájomné domy,  
      kancelárske priestory, obchodné centrá)
    - development
    - investícia do komodít (zlato, diamanty, ropa,.....)
    - investícia do projektového financovania
    - kúpa podielu v spoločnosti : spolupodielnictvo, revitalizácia,  
      reštrukturalizácia,....
    - zakladanie podnikov s cieľom upisovania akcii na burze
    - .........................
    - .........................

Na tento typ obchodu je potrebné mať nielen dostatok peňazí, ale je priam nevyhnutné sa finančne vzdelávať, teda byť finančne gramotný. Je nutné podotknúť, že najlepšie vzdelanie je vzdelanie v praxi. Popri zarábaní peňazí, vytváraní kapitálu sa vzdelávam, naberám skúsenosti, ktoré môžem lepšie využiť pri budúcich nákupoch aktív.